Cuvânt frust, pentru tine

25 iulie 2008
 

Nu ?i.-a? fi scris azi dac? n-a? fi sim?it triste?ea ta îm inima mea de carne. Azi am pl?ns cu lacrimile mele lacrimile tale. Ale mele în schimb aveau sare.

 Am crezut c? în însemnarea ta iar sunt fine ironii la adresa mea cu în?ep?turile de rigoare, dar am crezut ?i în ve?nicul t?u optimism, c? el o s? te fac? s? treci u?or peste toate, ca …întotdeauna.

Dar nu a fost  a?a.  Am sim?it  asta în Mine.
 

S?-?i spun drept, m-am încrezut mereu în cochet?ria ta nedezmin?it? de …poet ?i nu m-am luat decât pe mine în serios, m-am gândit c? a?a ?tii tu s? iube?ti. Nu ?i-am repro?at niciodat? nimic.Azi am aflat c? fa?? de mine n-a fost chiar o cochet?rie.

E drept, visam mai mult, dar nu ?i-as fi cerut acest lucru peste Tine, puteam doar s?-?i  spun ce înseamn? s?,nu, precum am ?i f?cut. 
 
Poate c? ai gre?it ?i tu.

?i-am spus  c? omul e Rotund.

Nu po?i iubi doar cu cuvintele când e?ti de carne, nu ?tiu, nu mi se pare prea s?n?tos, psihic vorbind, îmi apare mereu în minte experimentul acela despre care am mai povestit cu ?oricelul ap?sând mereu cu l?bu?a pe lamel? când…., dar las?, asta-i alt? poveste.

Mie nu-mi place iubirea fragmentat?. Recunosc.

Pentru mine ori e, ori nu e.

Cuvintele îns?  pot zidi structura inefabil? a c?rnii.

?i dintre iubiri ?tiu c? aceasta este iubirea cea mai mare.

Eu n-am ajuns înc? acolo.

Când voi fi acolo nu voi mai fi aici. Poate va veni într-o via?? ?i pentru mine asta, iar atunci voi fi în stare doar s? m? rog pentru oameni, acum doar învâ? cum e s? nu ur??ti, cum e s? nu invidiezi, cum e s? nu-i  dispre?uie?ti  pe cei care pândesc dup? perdele cu ochi r?u a?teptând “s?-i vin? timpul”, cum e s? nu bârfe?ti, cum e s? nu jigne?ti, mai ales când al?ii nu ?i-au f?cut ?ie niciodat? vreun r?u, cum e s? nu … , ?i cum e s?  pui o vorb? bun? pentru cineva dac? po?i, cum e s?  dai o mân? de ajutor dup? puterile ?i dup? mintea ta…. ?i poate mai mult decât acestea, c?ci sunt destule lucruri omene?ti de înv??at.

Sau poate atunci voi împ?rt??i cuvintele oamenilor în poeme dar va fi ca pe prescuri, f?r? nici o urm? de erotism …nefiresc. De-aia o iubesc eu pe Soul, (o pup?cesc pe unde este).
 
Mi-ai zis printre rânduri c? ai fi vrut doar s? putem vorbi mai mult despre toate,  a?a cum sunt, s? ne putem împ?rt??i cuvântul despre râurile dintre via?? ?i moarte,  neînc?tu?a?i de nimic, neîngr?di?i. Noi n-am fost liberi niciodat? cu adev?rat s? facem asta. Doar ?tii.
Acum îns? cred c? sântem, Ne-am câ?tigat aceast? libertate, cinstit. Dar oare va putea vorba s? ne fie clar? pentru cei pe care-i pre?uie?ti ?i te pre?uiesc, f?r? nimic de …socotit din-afarâ?
E bine c-am eliberat cuvintele dintr-un cle?tele nemilos. E slobod, n-o spun f?r? am?r?ciune,  a ?â?nit din arc a?a cum ai vrut , … c?tre mijlocul cerului… 

Iar tu dac? stai s? te gânde?ti bine, oare ce ?i-ai dorit ?i nu ?i-am dat? ce mi-ai cerut ?i n-ai avut? 

Iar ultimul lucru pe care mi –l doresc este s? te fac s? suferi. Dar acest lucru deja s-a întâmplat.  
În afara iubirii mele p?mânte?ti nu-?i voi lua nimic. Iar spiritul omului nu poate fi îngr?dit de nimic dac? este pur. ?i a?a trebuie  s? r?mân? pentru un om  care-i este dedicat trup ?i suflet.
Tu ai Cuvântul, în mâinile tale este for?a lui, El te-a adus aici,  lui i-ai fost sclav cu toat? fiin?a ta. El te va ajuta s? ie?i din nou la lumin?.

Iar lumina Lui va fi mai mult decât voi spera eu s? am vreodat?.  

Ce s? fac, se vede c? lumini?a mea din ochi se stinge, f?r? iubire. ?i deocamdat? ea nu o în?elege altfel. Toat? via?a am fugit de frica dezmembr?rii. Nici m?car treburile casnice nu mi le pot face bine când func?ionez în frac?ii, m?ncarea iese f?r? gust, vasele le scap din mâini ?i  florile zac neudate, nu-?i mai zic c? nimic nu-mi prea iese atunci., nici la serviciu, pierd dosare, încurc acte…  

Am s?-?i vorbesc ?i despre  “orgia” aceea, care cred c? este lucrul care te doare cel mai tare, de?i n-ar trebui s? te doar?. Ei bine, afl? c? a fost prima oar? de când sunt pe blogul ?sta când am râs din toat? inima,  pur ?i simplu, f?r? s? m? gândesc la nimic. F?r? s? ?in seama de gura lumii, ?i ?tii ce, mi-a pl?cut! M-am sim?it bine, a?a neânc?tu?at?, spontan? ?i nevinovat? de iubire în fa?a ochilor lumii care mereu aveau ceva de “observat” când î?i scriam ?ie, ?i pe care-i asmu?eai mereu împotriva mea.. Dar se vede c? nici acolo n-am sc?pat.

Mi-ai spus c? tu îmi sari în ajutor, niciodat? n-ai f?cut-o, chiar ?i când ?i l-ai oferit ai râs “poetic” împreun? cu ceilal?i de mine, sau în cel mai bun caz nu-?i lipsea ironia, ca s? nu spun c? era mai mult de atât.

Un singur om m-a ap?rat cum a putut ?i pe oriunde a putut f?r? s? i-o cear? nimeni ?i l-am mai v?zut f?când-o ?i pentru al?ii.

?i-mi place. ?tii de ce? Pentru c? n-are nici o f?râm? de r?utate în el ?i nici nu  râde de lucrurile serioase.

Cu toate astea nu m?  gândesc la nici un viitor. Doar
la Prezent
a?a cum îl în?eleg eu.

?i jur c?-mi voi tr?i Clipa, dac? va merita s-o tr?iesc.

 

 
 Ar mai fi ceva, î?i aminte?ti? “lâng? tine am avut întotdeauna sufletul liber”…
…  ai fost a?a cum ?i-ai dorit ?i sper din toat? inima s?  î?i g?se?ti adev?rata libertate.
 
 
 


Comments are closed.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X